VÅR VISION MED RENEW - SOCIAL WELLNESS CLUB

Första etappen på en resa mot ett hälsosammare, smärtfriare och mer välmående liv där målet dessutom är att kunna bistå med verktyg för att fler ska kunna prestera på sin önskade nivå med hjälp av bättre balans mellan jobb, träning och återhämtning är igång med presenterade verktyg och expertis. Detta är startskottet för en vision med stora ambitioner som kommer utvecklas vidare för att kunna optimera vår process att hjälpa fler och med ännu träffsäkrare resultat.

Andra etappen för Renew är en utökning av såväl yta som expertis inom ett nytt område. Renew strävar efter att vara platsen för välmående och återhämtning på såväl det fysiska som det psykiska planet och har därmed under en längre tid planerat och förberett för att kunna erbjuda ytterligare redskap för detta. Vi håller just nu på med att bygga en sektion för fullständig avkoppling där möten för Yoga, Meditation och Breathwork kommer kunna hållas framöver.Tredje etappen kommer ytterligare yta att öppnas upp och erhålla en träningsdel för instruering av korrigerande övningar, sammansättning av träningsprogram och utövning av egen kompletterande träning. Utöver detta kommer fler tjänster och hjälpmedel att införas för att vidare jobba mot vår vision. 

I nutid som framtid kommer kunskap och utbildning för strävan mot expertkompetens kring kroppen som rörelseapparat prioriteras och agera som en mycket viktig del utöver alla övriga verktyg på Renew. Målet är att kunna hjälpa fler att hjälpa sig själva med förhållningssätt som ger en kropp som klarar av allt som förväntas av den.